ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DOC080719-08072019173033