ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคลของ กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาก