ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการเตรียมตัวนักกีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชนเพื่อการเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร

ประกาศ - ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง