ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2564 ในส่วนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DOC290519-29052019101954