ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับ