ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศยกเลิกโครงการ