ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงจุดฝึกออกกำลังกาย และทางลาด ทางเชื่อม สวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงจุดฝึกออกกำล