ประกาศยกเลิก ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตรฐานค่ายมวยให้เป็๋นไปตามเกณณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศยกเลิก ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตรฐานค่ายมวยให้เป็๋นไปตามเกณณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตรฐานค่ายมวยฯ