ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

– ปรับปรุง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. เจ็ทสกี
– ปรับปรุง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. เทควันโด
– ปรับปรุง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. ฟุตบอล
– ปรับปรุง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. เทควันโด
– ปรับปรุง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. จักรยาน