ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฎิบัติงาน ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฎิบัติงาน ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

sat4