ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยเรื่องความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที้่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาทำวิจัยเรื่องความสุขฯ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30