ประกาศราคากลางการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด “งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ราคากลาง ดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด