ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

15 ต.ค.62ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกกท.