ประกาศราคากลางงานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลาง