ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

01112562 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา