ประกาศราคากลางจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

22112562 - ตารางแสดงวงเงิน จ้างสถานีทีวีกีฬา