ประกาศราคากลางเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐาน ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ(MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษา MODEL ประจำปี 2563