ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 เดือน ไปพลางก่อน โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ตารางราคากลาง จ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ (ครั้งที่ 2)