ผลการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 5 ภาค กรีฑา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ (พ.ศ.2563)

ผลการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 5 ภาค กรีฑา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ (พ.ศ.2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย www.aat.or.th

เยาวชนแห่งชาติ 2562_สรุปผลัดผสมชายและหญิง
เยาวชนแห่งชาติ 2562_สรุปผลคัดเลือกหญิง
 กรีฑา ผลคัดเลือกชาย