ประกาศร่างจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยเรื่องความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากการแข่งขันวอลเล่ย์บอล เนชั่น ลีก 2019 สัปดาห์ที่ 3 ณ ประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศร่างจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยเรื่องความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากการแข่งขันวอลเล่ย์บอล เนชั่น ลีก 2019 สัปดาห์ที่ 3 ณ ประเทศไทย (2019 FIVB Voleeyball Nations League) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างที่ปรึกษาทำวิจัย