ประกาศร่างประกวดราคาจ้างสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันเชียงราย มาราธอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันเชียงราย มาราธอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

6 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ