ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลและอาคารราชมังคลากีฬาสถาน ตามมาตรฐาน AFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากรในองค์กร ระยะที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 22 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ