ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องสำนักงานและจุดบริการผู้เข้าพัก บริเวณชั้น ๑ อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องสำนักงานและจุดบริการผู้เข้าพัก บริเวณชั้น ๑ อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 13 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ