ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

22 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ