ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 22 ตุลาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ