ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการให้บริการต่อเนื่อง Big Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการให้บริการต่อเนื่อง Big Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 28 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ