ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ