ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จ้างควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตรฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จ้างควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตรฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

 2 ตุลาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ