ประกาศเชิญชวนงานจ้ัางควบคุมงานปรับปุง ซ่อมแซม อาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตรฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ