ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

21 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ