ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

 5 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ