ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนรวมพลังสร้างสรรค์ กกท. 4.0 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนรวมพลังสร้างสรรค์ กกท. 4.0 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวน 26เม.ย.62 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผ