ประกาศเชิญชวน การจัดจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 419/256

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวน การจัดจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 419/256

ประกาศวันที่

5 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ