ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19032562