ประกาศเผยแพร่จ้างทำหนังสือคู่มือมาตราฐานสถานแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา (ระยะที่ 1 จัดคู่มือมาตราฐานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำหนังสือคู่มือมาตรฐ