ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่

 28 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ