ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ กลุ่มรายการที่๗ กีฬามวยสากล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ กลุ่มรายการที่๗ กีฬามวยสากล

1. ประกาศแผน กีฬามวยสากล