ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จำนวน ๗ เดือน)

1. ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด