ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs C License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs C License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศแผนจัดซ์้อจัจจ้าง จัดอบรมผู้ฝึกสอน