ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)DOC140319-14032019094720