ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบมาตรฐาน สำหรับผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสินกีฬา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบมาตรฐาน สำหรับผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสินกีฬาDOC200319-20032019105058