ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการออกแบบโปรแกรมบริหารการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการออกแบบโปรแกรมบริหารการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

DOC050419-05042019135005