ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ Big Data การกีฬาแห่งประเทศไทย

DOC050419-05042019125623