ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันเชียงรายมาราธอน ประจำปี 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันเชียงรายมาราธอน ประจำปี 2562 DOC100619-10062019151350