ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณลานพลาซ่าประตู 2 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณลานพลาซ่าประตู 2 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬา