ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ (1)