ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด