ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาดำเนินการป