ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สนามกีฬาหัวหมาก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สนามกีฬาหัวหมาก จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ