ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-Site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-Site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-Site Backup)